Het CCV publiceert de versie 2.0 van de schema’s BORG-B en BORG-E

Na de publicaties van de nieuwe schema’s voor BORG in 2020, blijkt dat er nog wat punten op de i nodig waren. Daarom is op 8 oktober de versie 2.0 gepubliceerd. Met de nodige veranderingen, zoals:

  • Geen verplicht overzicht van meetinstrumenten.
  • Geen verplicht ‘mentor’ bij werk van monteurs in opleiding.
  • Geldigheidsduur van het certificaat is opnieuw in het schema opgenomen.
  • Maximaal 4 steekproeven.