Programma van Eisen brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie

 

Brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties vallen onder de basis brandveiligheidsvoorzieningen in een gebouw. Het ontwerp start met het opstellen van een uitgangspuntendocument: het Programma van Eisen, afgekort PvE. Het PvE is een document dat erg eenvoudig kan lijken.

 

Deze eenvoud bedriegt. Voor het goed vastleggen van eisen is zeer veel kennis en ervaring nodig. Welke keuzes ga je maken, waarom, past dat binnen de uitgangspunten? Zijn er gelijkwaardigheidsoplossingen nodig? Wij kunnen u goed wijzen op de mogelijke oplossingen en ook op hun beperkingen. Forta Nova helpt u bij het maken van keuzes en legt deze op de juiste manier vast. Zo krijgen uw brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie, en alles wat ermee samenhangt, de juiste plaats binnen het geheel.

In een aantal situaties moeten een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie zijn voorzien van een zgn. “inspectiecertificaat”. Dit levert vaak problemen op, zowel door technische gebreken als door onjuiste uitgangspunten uit het verleden. Forta Nova kan dit proces voor u begeleiden: naast kennis en ervaring met adviseren kennen wij ook het inspectieproces uit ervaring. Het resultaat is een vlotter verlopend proces, met beheersbare kosten.

En verder

Brandveiligheid stopt niet met een installatie, een brandwerende scheiding of de afgifte van een certificaat. De organisatie, het beheer en onderhoud, de ontruimingsplannen… het zijn slechts enkele aspecten die te vaak onvoldoende aandacht krijgen. Ook hiervoor is maatwerk de enige juiste oplossing. Wilt u het beheer in eigen hand houden of uitbesteden? Heeft u bij alles voldoende rekening gehouden met de zelfredzaamheid van uw bezoekers, bewoners of cliënten? Heeft u rekening gehouden met het menselijk gedrag bij calamiteiten? Ook voor dit deel van brandveiligheid is Forta Nova de aangewezen partner.